Opierałem się na następujących źródłach:

Antysemickie strony zalinkowane przez archive.is.

Na starożytną żydowską fantazję i tradycję nazywania goszczących ich narodów Hamanami‑antysemitami sto lat temu nałożyły się żądania Żydów polskich, aby odrodzone państwo polskie przyznało im autonomię narodową

Czym jest ta autonomia narodowa i co w niej złego - trudno powiedzieć. Na pewno żydowski spisek.

Żydzi polscy autonomii na naszych ziemiach nie uzyskali, dlatego przez całe dwudziestolecie międzywojenne krzyczeli o strasznym polskim antysemityzmie i wypisywali o nas piramidalne głupoty.

Jak wiadomo, pogromy w Samborze i Gródku nie zdarzyły się, a nawet gdyby się zdarzyły to Żydzi sami je zrobili by oczernić Polaków.

Za powszechną współpracę i posłuszeństwo Niemcy odpłacili jednak polskim Żydom zagładą.

Niewdzięczni Niemcy, taką przykrość zrobić swoim najlepszym sojusznikom?

Po wojnie trzeba było jakoś ukryć przed światem fakt, że getta były tak naprawdę żydowskimi autonomiami. Trzeba było także ukryć rolę Żydów w zagładzie własnego narodu.

tak_bylo.jpg

Ponieważ Polska w komunistycznej niewoli przez pół wieku w świecie zachodnim nie istniała, to znaczy nie miała w nim głosu, Żydzi wymyślili własną opowieść o zagładzie i starodawnym zwyczajem największe winy przypisali rzekomym antysemitom – Polakom. `

Nie jestem antysemitą, ale Żydzi knują przeciwko Polsce. Poza tym sami zbudowali sobie Birkenau i Treblinkę, po czym napisali że to Polacy zrobili.

Nam, Polakom, pozostaje jedynie nie przejmować się zbytnio tymi kłamstwami. Walczyć z nimi i cierpliwie czekać, aż Żydzi odium antysemityzmu przerzucą na jakiś inny naród, który udzielił im gościny. W chwili obecnej najpoważniejszymi kandydatami na dyżurnych antysemitów są, moim zdaniem, Amerykanie.

Uff, dobrze że możemy się sprzeciwić spiskowi.

w roku 1944 Żydzi wkraczający z Armią Czerwoną do Polski i montujący tutaj aparat bolszewickiego terroru przy równoczesnym szkalowaniu Polaków w świecie zachodnim za rzekomy antysemityzm. J

Jak wiadomo, politrucy Armii Czerwonej byli znanymi korespondentami zachodnich mediów.

Szmalcownicy Polacy byli kryminalnym marginesem ściganym w czasie wojny prawem przez Polskie Państwo Podziemne, a po wojnie przez polskie sądy cywilne. Natomiast szmalcownicy żydowscy oraz Żydzi, którzy czynnie i masowo uczestniczyli w zagładzie własnego narodu, pozostali bezkarni.

Żydzi sami pakowali się do pieców, wiadomo. Co prawda Izrael tylko w 1951 skazał 30 żydowskich współpracowników nazistów, ale oj tam, oj tam.

Na marginesie, od kiedy sądy PRL są “polskimi” sądami, a nie owocem komunistycznej niewoli?

od dziesięcioleci mamy do czynienia z masową produkcją żydowskich kłamstw, które to zjawisko Norman Finkelstein określił mianem przedsiębiorstwa Holocaust.

ŻY DO WSKA PRO WO KA CJA!

A Żydzi? Żydzi od tysiącleci dużo krzyczą. Często wykrzykują różne głupstwa. Nie zmienimy ich natury.

Nie jestem antysemitą, ale Żydzi z natury są skłonni do kłamstwa, krzyczenia i wygadywania głupstw.

Geniuszami politycznymi jesteśmy my, Polacy, bo od ponad tysiąca lat tkwimy między Niemcami i Rosją. To my odbudowaliśmy państwo polskie po stu dwudziestu trzech latach niewoli i my w latach 1939–1945 zbudowaliśmy Polskie Państwo Podziemne. Polski geniusz rozumieli doskonale Żydzi, którzy od nas uczyli się polityki.

Mmm.

ten sam manewr ekonomiczny elity żydowskie powtórzyły w warszawskim getcie w latach 1939–1942, obkładając podatkiem chleb. Skutkiem tego biedni Żydzi umierali z głodu na warszawskich ulicach, a żydowscy urzędnicy i policjanci balowali w pobliskich knajpach.

Żydzi sami się zagłodzili, i to jeszcze podatkami. Hitler chciał dobrze, dał bogate racje żywnościowe Żydom (aż 200 (słownie: dwieście) kcal na osobę), ale bogaci Żydzi sami wszystko zjedli.

Zresztą geniusz polski również w sferze ekonomicznej góruje nad geniuszem żydowskim. Przez ponad tysiąc lat istnienia państwa polskiego nasi rządzący – poza nielicznymi krótkotrwałymi wyjątkami – starali się służyć wszystkim obywatelom. W Polsce nigdy nie wyrosły fortuny równe fortunom żydowskim, polscy królowie mieszkali w skromnych pałacach, dom Piłsudskiego w Sulejówku trudno nawet nazwać dworkiem – ale też żaden Polak w Polsce nigdy nie umierał z głodu.

Klęski głodu to rzecz która spotyka inne narody [rotmeister.szkolanawigatorow.pl]. Magnaci posiadający ziemie wielkości kilku współczesnych powiatów to pewnie też kłamstwo żydowskie.

do świadomości historyków oraz (…) ogółu społeczeństw dociera jedynie informacja o tym, że wszyscy zamordowani Żydzi byli ofiarami

Zgadzam się, część skazali na karę śmierci naziści przerażeni tym co swoim rodakom zrobili inni Żydzi.

[getta] w istocie rzeczy były zbudowanymi w latach 1939-1942 przez polskich Żydów za zgodą okupujących polskie ziemie Niemców autonomicznymi prowincjami żydowskimi

No tak, Żydzi sami sobie zbudowali getta i sami nałożyli kary za ich opuszczanie. Naziści wyrazili zgodę by Żydzi mogli się w nim osiedlać. Naziści przesiedlili też 200 tysięcy ludzi w samej Warszawie, by Żydzi mogli cieszyć się autonomią.

Wyborcza o Kurek pisała już dawno, szkoda że temat nie został pociągnięty dalej.

PS. Post Quasiego o aborcji doczeka się aktualizacji przypisów.